top of page
regnskapsfører

UTNYTTER DU POTENSIALE
I DIN BEDRIFT?

Har du tenkt på at gode statistikker fra kassesystemet ditt kan bidra til smarte salgsstrategier? 

Med et godt kassesystem har du tilgang til verdifull data, og en av PCKasse sine styrker er mulighetene for å lage og fremstille solide statistikker. 

Statistikk kan brukes til mange ulike formål, og med vårt system kan du gjøre dette så enkelt eller detaljert som du selv ønsker. Ved å ta i bruk dynamisk statistikk kan du skreddersy din statistikk til omhandle akkurat de elementene som er aktuelle for å heve din bedrift. Det finnes omfattende valgmuligheter, og dette administreres ved enkle valg i hovedmenyen hvor du foretar avhukinger på de områder du ønsker statistikk på. 

Varestatistikk 

På varenivå kan du kontrollere hvilke varer det selges med av, opp mot varer du tjener mest på. På denne måten kan du optimalisere varebeholdningen med varer som selger bra og gir gode marginer. Du kan også enkelt få oversikt over varer som selger bra i noen sesonger og hvilke som har lengre lagringstid.     
I tillegg kan man følge med på om det er noen tilsynelatende sammenheng mellom vareplassering og salg. Med slik informasjon blir det lettere å forutse etterspørsel, planlegge og optimalisere varesortiment for å øke omsetning. 

Ved å benytte seg av varestatistikk kan man også lage salgsstrategier for salg, mersalg, oppsalg eller kryssalg : Hvorfor ikke sette sammen et pakketilbud for å få kunden til å kjøpe mer av noe som allerede kjøpes? Eller legge ved et tilbud på et produkt som ikke selger seg selv som du ønsker kunder prøver? 

Kampanjer​

Ved bruk av statistikk kan man også kartlegge hvilke tid på døgnet det er flest besøkende. Man har deretter mulighet og gode forutsetninger for å kjøre tidsbestemte kampanjer som kan trekke kunden eller gjesten tilbake til butikken/restauranten med tilbud på tidspunkter som ellers anses som stille. 

Statistikk over kunder 

Dersom man benytter seg av kunderegister i PCKasse, kan man også innhente informasjon om kundens handlemønster, og på bakgrunn av dette arrangere målrettede og relevante kampanjer. 
PCkasse lar deg kommunisere med kunden både via SMS og epost - noe som gir deg muligheten til å skreddersy kampanjer direkte fra kassen og rett i lomma på kunden. 

Man kan også bruke denne statistikken for å vise gode kunder at man setter pris på dem ved å sende en sms med "takk for at du handler hos oss" - eller alternativt snu listen og sende sms til kunder kunder som har vært mer fraværende. 

Statistikk over ansatte 

Bruk PCKasse til å planlegge ressursbruk bedre! 
For de fleste bedrifter finnes det et forbedringspotensiale, og ved å undersøke når det er flest kunder opp mot når det er mest salg, vil man kunne ha mulighet til å bemanne deretter og spare bedriften for store utgifter. Ved å kjøre slik statistikk kan man også planlegge god opplæring og finne relevante fokusområder for den ansatte. 
Hvem har høyest salg? Hvem har høyest snittpris per salg? Hvem står for høyest omsetning - til hvilke dager? 

 - Dersom man kartlegger hva gode selgere gjør for å høyne omsetningen, kan man bruke denne informasjonen i opplæring av andre ansatte og sammen spille hverandre gode. All denne statistikken kan føres både på individ og gruppenivå - og kan være med å skape motivasjon blant de ansatte ved å kjøre små og store salgskonkurranser, både internt og butikker i kjede. 

PCKasse - et solid arbeidsverktøy med få begrensninger

Det finnes mange ulike måter å arbeide med statistikk - og du tilpasser denne informasjonen på det nivået du selv ønsker. Du kan lagre ditt statistiske område som favoritt for enda raskere tilgang, og skrive dem ut eller sende direkte til oppgitt epost. 

Statistikken kan leses i ulikt format som lister, kake eller stolpediagram. 

bottom of page