TEAM PCK 

PCK AS 

PCK AS er et heleid norsk selskap som ble etablert i Sandefjord i 2005, og hadde den gang som mål å lage et enkelt og brukervennlig butikkdatasystem på en moderne softwareplattform.

I dag er vi en ledende softwareprodusent til retail og restaurantbransjen med over 8000 aktive installasjoner og er benyttet av omkring 70 000 mennesker hver dag ! 

PCKasse er mer enn bare butikkdata:
Det er et management og salgsverktøy som gir merverdi til sine sluttbrukere uansett bransje!

Løsningen ivaretar alle daglige arbeidsoppgaver som ordre, lagerstyring, nettbutikk og har regnskaps utlegg til de fleste regnskapssystemer. 


 

Henning Hermann
Daglig leder

henning.hermann[at)pck.no
+47 480 10 408

Jarle Sulesund

Eier og utvikler

Jan H. Andersen

Eier og forretningsutvikler

Lisa Hestdahl
Forhandleransvarlig / salg -marked

Odne Lyngstad
Forhandlersupport - og kursansvarlig  

post[at)pck.no

+47 954 00 200 + tast 3

Morten Engelstad
Backoffice og PCK nettbutikk

post(at)pck.no

+47 954 00 200 + tast 1

Lars Kristian Andersen
Programmerer

Ibrahim Qraiqe
Programmerer  

Dragan Nedregård Popovic
LøsningsarkitektØnsker du å jobbe med oss i PCK AS er du hjertelig velkommen til å sende en åpen søknad til post@pck.no