top of page
https://min.pckasse.no/login

Tilgjengelig informasjon

Du får øyeblikkelig oversikt over antall lisenser du har registrert med oppdatert status

Tilgang min.pckasse.no

Du velger selv hvem du ønsker skal ha oversikt og tilgang til dine tall. Dette administreres i PCKasse

Oversikt over daglig drift 

Omsetning, varegruppe, kundegrupper, avdeling, regionssalg, salg per time og mer 

Tilgang til regnskapstall

Søk i fakturaer, se fakturajournaler, kassejournaler og finn journalkopien du
leter etter

Det er mange fordeler med et digitalt kassesystem, og en av dem er mulighetene for å sjekke rapporter når du selv er på farten. Alle som benytter PCKasse har tilgang til denne siden, alt du trenger er internettilgang og personlig login.
 


På dette dashbordet har du oversikt over 

- Ordre klar for faktura 
- Åpne varemottak 
- Ordre uten dagsoppgjør
- Parkerte ordre
- Ordre klar for journal forrige mnd 
- Dagsoppgjør klar for journal forrige mnd 
- Åpne webordre 
- Del-leverte webordre 
- Webordre som ikke er hentet ned

I menyen kan du sjekke avdelinger, omsetning, varegrupper, salg per time og regnskap. Under regnskap kan du da søke på fakturanummer, se fakturajournal, kassejournal eller journalkopier.

 

bottom of page