top of page
LogoP300PCK.png

Personopplysninger i PCKasse

EUs forordning for personvern (GDPR) ble i 2018 norsk lov, hvilket innebærer nye retningslinjer for personvern i Norge. 
Dette er i stor grad en videreføring av eksisterende regelverk, men krav til behandling av personopplysninger er skjerpet. 

PCK AS jobber kontinuerlig med å få på plass de elementer som underbygger GDPR forskriften og tilpasser sine løsninger for å støtte GDPR. Likevel er det viktig å presisere at brukere av PCKasse selv må lage egne retningslinjer for håndtering av persondata som er lagret. Her er det viktig å huske at man ikke kan avvike fra regnskapsloven med hensyn til regnskapsrelatert materiale og lovens krav til oppbevaring. 

Behandling av personopplysninger i PCK AS

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som person : navn, e-postadresse, telefonnummer, bedrifts navn eller lignende.
For oss er disse opplysningene nødvendige for å kunne betjene deg og selskapet du jobber for som kunde og bruker av PCKasse og tilhørende tjenester.

Vi etterspør aldri sensitive personopplysninger da dette ligger utenfor vårt formål. I særskilte tilfeller må det eventuelt innhentes samtykke.  

Opplysninger som behandles

Vi innhenter kun informasjon for å kunne oppfylle avtaler vedrørende våre produkt og tjenester. 
Herunder : navn på kontaktperson, epost, telefonnummer og bedriftinformasjon som organisasjonsnummer og adresse. 

Behandlingsgrunnlag

Formålet med behandling av personopplysninger er å betjene våre kunder og levere de tjenester som er i henhold til avtale. Vi behandler personopplysninger som er oppgitt under lisensinformasjon - og som en del av dette er det nødvendig at vi har korrekt informasjon om en eller flere kontaktpersoner i selskapet. Dette for informasjon og nødvendig kontakt, som ikke strider mot vår bruksrettsavtale. 

Tredjepartsutlevering

Personopplysninger som vi oppbevarer er kun til eget bruk, og tredjeparter vil ikke motta personopplysninger fra oss med mindre annet er avtalt. Et slikt forhold vil da reguleres gjennom egen avtale.

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Bedriften som har et kundeforhold hos PCK AS, vil være lagret så lenge kundeforholdet eksisterer. 

All informasjon lagres på sikre servere, i tråd med PCK AS sine datalagringsrutiner. 

Innsyn, endring, overføring og sletting av personopplysninger 

Du har krav på å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler, til hvilke formål og behandlingsgrunnlag. 
Dersom du mener PCK AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve at dette blir endret. 
Om du mener vi oppbevarer opplysninger om deg som strider mot formålet av behandlingen, kan du kreve at vi sletter disse opplysningene ved å trekke tilbake ditt samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag. (Bruksrettsavtalen) 

For eksisterende og nye brukere av PCKasse

I PCKasse har administrator tilgang til en egen GDPR meny hvor man kan velge å sende all lagret informasjon om kunde eller slette. 
Bokføringsloven overprøver dette innenfor visse tidsrammer:  sletting via knappen under Gdpr oppsett vil ikke la seg gjøre hvis kredittordre < 5 år, kassakvitteringer < 3,5 år og web ordre < 5 år.

Vil du vite mer om gdpr? 

Og hva det innebærer for deg og din bedrift?

Hva er lagret om meg?

Vennligst beskriv hva din henvendelse gjelder: Innsyn, endring eller sletting av personopplysninger - så kontakter vi deg

Klage på behandling

Datatilsynet kontrollerer at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du mener noe er brudd på regelverket kan du sende dem en skriftlig henvendelse

bottom of page