© Alle rettigheter 2019 | PCK AS 

REGNSKAPSUTLEGG I PCKASSE 
 
Du trenger ikke bytte kassesystem om du velger et nytt regnskapsprogram. Iallefall ikke i PCKasse

PCKasse eksporterer ferdig konterte bilag til følgende systemer i oversikten under.  

Ikke alle systemer kan ta imot alle data, og det er huket av for hva som eksporteres fra PCKasse til hvert system. 

- Når man kjører en fakturajournal i PCKasse, er det ferdig konterte bilag som sendes, ikke en fakturaeksport med varer og all info. 

Det betyr at hvis regnskapssystemet ikke kan purre på bilag, kun fakturaer, så vil man IKKE kunne purre fra systemet. 

- Hvis systemet ikke kan importere KID, så kan det oftest heller ikke lese inn OCR (KID innbetalinger) fra banken. 
Unntaket er hvis de har et standard utseende på KID, slik at PCKasse kan formatere KID koden etter den spesifikasjonen.