REGNSKAPSUTLEGG I PCKASSE 

PCKasse eksporterer ferdig konterte bilag til følgende systemer i oversikten under.  
Ikke alle systemer kan ta imot alle data, og det er huket av for hva som eksporteres fra PCKasse til hvert system. 

- Når man kjører en fakturajournal i PCKasse, er det ferdig konterte bilag som sendes, ikke en fakturaeksport med varer og all info. 

Det betyr at hvis regnskapssystemet ikke kan purre på bilag, kun fakturaer, så vil man IKKE kunne purre fra systemet. 

- Hvis systemet ikke kan importere KID, så kan det oftest heller ikke lese inn OCR (KID innbetalinger) fra banken. 
Unntaket er hvis de har et standard utseende på KID, slik at PCKasse kan formatere KID koden etter den spesifikasjonen. 

SØK HER!
Pckasse_unimicro.png

PCKasse har hatt stor suksess med integrasjon med Uni Economy og går nå helt til topps i Uni Micros kåring av "Kvartalets beste integrasjon" for Q4.

PCKasse har hatt en jevn og fin kundetilvekst og har kunder på integrasjonen med Uni Economy i et bredt bransjespekter.
Vi gratulerer igjen og ser frem til å levere økt verdi til enda flere regnskapsbyrå og deres klienter sammen!  (13.02.2020)