REGNSKAPSUTLEGG I PCKASSE 

PCKasse eksporterer ferdig konterte bilag til følgende systemer i oversikten.
Ikke alle systemer kan ta imot alle data, og det er huket av for hva som eksporteres fra PCKasse til hvert system. 

- Når man kjører en fakturajournal i PCKasse, er det ferdig konterte bilag som sendes, ikke en fakturaeksport med varer og all info. 

Det betyr at hvis regnskapssystemet ikke kan purre på bilag, kun fakturaer, så vil man IKKE kunne purre fra systemet. 

- Hvis systemet ikke kan importere KID, så kan det oftest heller ikke lese inn OCR (KID innbetalinger) fra banken. 
Unntaket er hvis de har et standard utseende på KID, slik at PCKasse kan formatere KID koden etter den spesifikasjonen. 

Pckasse_unimicro.png