PCK BUTIKKDATA

PCKasse er et moderne butikkdatasystem basert nyeste teknologi fra Microsoft.
Systemet er driftssikkert, stabilt og lett å forstå. Bruker jobber visuelt i kassen med en kombinasjon av touch, skanning og enkle søkerutiner.
Vår butikkdataløsning har alle tjenester tilgjengelig på grunnlisensen, og kan tilpasses alle bransjer og teknologiplattformer.

Vi leverer gode løsninger for butikker med flere avdelinger, butikker som samarbeider og kjeder. Her støttes felles markedsføring, innkjøpsordninger og kundebehandling. Sentralt ligger vareregister, gavekort –og tilgodelappløsninger som er fleksible og enkle å administrere – også fra et hovedkontor.

Med over 10 års fartstid i bransjen jobber PCK for å gjøre det enklest mulig å drifte en butikk, både fysisk og online. Systemet er utviklet for å forenkle hverdagen til de ansatte og eliminere rom for menneskelige feil. Derfor er systemet også integrert med de fleste regnskapssystemer som automatisk oversender all informasjon din regnskapsfører trenger.  Enklere blir det ikke!

PCKasse har viktige funksjoner som dekker


Riktig beregning og kalkulering av varer/produkter

Full lager og logistikkstyring

God støtte for rapportering

Kontinuerlig oppdatert statistikk

Automatisk eller manuell varebestilling

Elektronisk varemottak

Varetelling (inkl app)

Gavekort og tilgodelapper

SMS og epost

Dashbord tilpasset mobilenheter

Bakromstilgang (Power-user)

Muligheter for nettbutikk i kombinasjon med eksisterende butikkdrift

Har du tenkt på at gode statistikker fra kassasystemet ditt kan bidra til smarte salgsstrategier?


I PCKasse er det moro å jobbe med statistikk, og det kan gjøres så enkelt eller detaljert som du ønsker.
Med PCK Statistics,  gir kontinuerlig oppdateringer deg muligheten til å sjekke lokale statistikker samtidig som man enkelt kan følge utvikling og sammenligne data med foregående perioder. Man står fritt til å velge hvilke statistiske områder man vi følge etter hva som er relevant for bedriften, og framstillingen kan leses i tabeller eller diagrammer. PCKasse dekker statistiske områder som leverandørstatistikk, som kan gi muligheter for strategiske varekjøp i framtiden. På varenivå kan du optimalisere varebeholdningen og du får informasjon som kan brukes til å forutse etterspørsel, planlegging av sortiment, optimalisere produktsortimentet og øke omsetningen.
Videre kan butikk kjøre tidsbestemte kampanjer, man får statistikk over den ansatte, muligheter for å legge inn kunderegister for å analysere kjøps/forbrukermønster,  sende SMS og mye mer.

PCKasse er et system som er utviklet for å levere kvalitet og gode løsninger til alle våre brukere.

Det finnes utallige muligheter i PCKasse !

pck-kassesystem
pck-skjerm
grafer