PCKASSE HAR EGET API FOR NETTHANDEL

– OG VÅRE TJENESTER LIGGER KLAR TIL Å TILPASSES DIN VIRKSOMHET!

ØK SALGET PÅ NETT OG I BUTIKK MED PCKASSE

I PCKasse har vi utarbeidet et eget API for netthandel – som gir uendelige muligheter til å lage en spesialdesignet nettbutikk tilpasset bedriftens profil. All vareregistrering, bilder, tekst og ordreadministrasjon foregår enkelt i PCKasse – og våre samarbeidspartnere er ledende på løsninger for netthandel og digital markedsføring.

​Systemet er velegnet til netthandel i kombinasjon med eksisterende butikkdrift, og våre partnere har solid kunnskap om PCKasse, digital markedsføring og effektiv logistikk – som er viktige stikkord for fremtiden.

PCK AS holder for øyeblikket på å ferdigstille en spennende nettbutikkløsning som inneholder ulike nivåer for produktvisning, reservasjon, lager, salg, annonsering og betaling.
– Mer informasjon kommer –

Våre leverandører av nettbutikk

Så enkelt kan det gjøres