PCKASSE HAR EGET API FOR NETTHANDEL

– OG VÅRE TJENESTER LIGGER KLAR TIL Å TILPASSES DIN VIRKSOMHET!

ØK SALGET PÅ NETT OG I BUTIKK MED PCKASSE

I PCKasse har vi utarbeidet et eget API for netthandel – som gir uendelige muligheter til å lage en spesialdesignet nettbutikk tilpasset bedriftens profil. All vareregistrering, bilder, tekst og ordreadministrasjon foregår enkelt i PCKasse – og våre samarbeidspartnere er ledende på løsninger for netthandel og digital markedsføring.

​Systemet er velegnet til netthandel i kombinasjon med eksisterende butikkdrift, og våre partnere har solid kunnskap om PCKasse, digital markedsføring og effektiv logistikk – som er viktige stikkord for fremtiden.

Komplette løsninger

Pckasse har komplette løsninger for handel over disk og elektronisk handel. Alle tjenester ligger klare til å tilpasses din virksomhet. I fremtiden vil handel og distribusjon av varer og tjenester være mye mer knyttet med markedsføring og effektiv logistikk. Derfor har Pckasse utviklet tjenester som lett kan utveksles med digitale markedsføringstjenester og logistikksystemer.

Pckasse har samarbeid med flere selskaper som både har solid kunnskap om Pckasse og tjenester innen e-handel og digital markedsføring.

Pckasse butikkdata har alle tjenester tilgjengelig på grunnlisensen, og kan tilpasses alle bransjer og teknologiplattformer. Framtiden er komplette løsninger for mobile teknologiplattformer.

Kontakt oss for mer informasjon eller om du har prosjekter du tror vi kan løse.

Så enkelt kan det gjøres

Våre leverandører av nettbutikk