OM PCK AS

PCK AS ble etablert i 2005 med utgangspunkt i å lage et enkelt og effektivt butikkdatasystem på en moderne softwareplattform. Per i dag brukes PCKasse av mer enn 30000 mennesker fordelt på mer enn 7000 maskiner hos 4000 firmaer og benyttes i de fleste bransjer som butikkhandel, velvære og servering.

Allerede etter 1 år hadde systemet mer enn 100 brukere og det ble godt mottatt i markedet. Nå, i 2018, er systemet betydelig utviklet i samråd med kunder og leverandører, og har tjenester som tilfredsstiller alle krav til moderne butikkdrift. PCKasse er en allsidig programvare med et bredt utvalg muligheter for å effektivisere driften via kasseløsningen.

Valget av softwareplattformen .NET har vært en sentral betydning for suksessen og vil også spille en viktig rolle fremover. Behovet for fleksible og mobile løsninger øker sterkt, og det er viktig at plattformen kan tilpasses nye krav og behov. I dag er Pckasse forberedt på til å møte fremtidens handelsløsninger med tanke på integrasjoner med markedstjenester fra Google, ulike sosiale nettverk og medier.

PCKasse er mer enn bare butikkdata. Det er et handelsdatasystem og verktøy med netthandel integrert som kan løse alle oppgaver for vare-, kunde- og ordrehåndtering, som gjør alle prosesser og rutiner forutsigbar.

Vi er takknemlig for alle kundene som har vært med oss på reisen i de ti årene som er gått.

Ønsker du å vite mer om PCKasse?